دلنوشته عکس نوشته فازسنگین داستان کوتاه دانلود رمان

خندهام مثه زندگیم فیکه...

۲ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
يكشنبه, ۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۲۷ ب.ظ فازخونه

حاجی اعتماد ممنوع

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
يكشنبه, ۹ آبان ۱۳۹۵، ۰۴:۵۶ ب.ظ فازخونه

عکس نوشته تنهایی

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
يكشنبه, ۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۴۶ ق.ظ فازخونه

سرد شده ام

ﺳﺮﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ...👉👉.

ﺁﻧﻘــــــﺪﺭ ﮐـــــﻪ ﺍﺯ ﺩﻫـــــﺎﻥ

ﺩﻧــــــﯿﺎ ﺍﻓـــﺘــــــــﺎﺩﻩ ﺍﻡ....!!

ﺗﻤﺎﻡ ﺁﺭﺯﻭﻯ ﺍﻣﺸﺐ ﻣﻦ،

ﻧﺪﻳﺪﻥ ﻓﺮﺩﺍﺳﺖ...!

ﺑﻌﻀــــــــﯽ ﺩﺭﺩﻫﺎ ﮔﻔﺘـــــﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺭﻓــــــﯿﻖ‌‌...

ﻧــــــﮕﻮ ﻣﺤﺮﻡ ﻧــــــــِــﻤﯿﺪﺍﻧﻤﺖ!!!

ﻧـــــــــــَﻪ....

ﺗــــــــﻮ ﻣَﺤﺮﻡ ﺗﺮﯾﻨـــــــــﯽ ﺑﺮ ﻣــــَﻦ....

ﺍﻣــــــّــﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﺩﺭﺩﻫﺎ ﮔﻔــــــﺘﻦ ﻧــــــَـﺪﺍﺭﺩ....

ﻣــــــــﺮﻭﺭ ﺑﻌﻀﯽ ﺩﺭﺩﻫﺎ ﺁﻧـــــــــــﻘَﺪَﺭ ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺗــــﮑﺮﺍﺭﺵ ﺣــــــﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺧــــﻮﺩﻡ ﻫﻢ ﺳَﻨﮕـــــــﯿﻦ ﺍﺳﺖ...

ﺁﻧــــــﻘَﺪَﺭ ﺳﻨــــﮕﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺯﺍﻧــــــــﻮ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ ﻣــــَــﺮﺍ...

ﺑﻐــــــﺾ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﯾﺪﯼ ﺑﻐــــــــﺾ ﻧــــَﮑﻦ...

ﻟــــــَﺮﺯﺵ ﺩﺳﺘﻬﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﯾـــــﺪﯼ ﻫﯿــــــﭻ ﻧــــﮕﻮ...

ﻓَﻘــــَــﻂ ﺩﺳﺘﻢ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﯼ ﮐﺎﻓـــــــــﯿﺴﺖ...

ﻫﯿــــــــــﭻ ﻧﮕـــــﻮ...

ﺑﻌﻀـــــــﯽ ﺩﺭﺩﻫﺎ ﺑﺎ ﺩﻟــــــﺪﺍﺭﯼ ﺳَﺒُﮏ ﻧِﻤﯿﺸﻮﻧـــــﺪ...

ﺑِﺨُﺪﺍ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺭﺩﻡ ﻣـــــــﯽ ﺁﯾﺪ...

ﺑﻌﻀــــــﯽ ﺩﺭﺩﻫﺎ ﺑــــــــ ـــــَﺪ ﺩﺭﺩﯼ ﻫـــــَﺴﺘﻨﺪ ﺭِﻓــــﯿﻖ..

ﺑــــــَﺪ ﺩﺭﺩﯼ..

۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
شنبه, ۸ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۳۰ ب.ظ فازخونه

مبارک باشه ...


+مبارک باشه جداییمون💔
-مبارک باشه عشقتون❤
+مبارک با؛شه دعواهامون😡
-مبارک باشه خنده هاتون😂
+مبارک باشه گریه های شبانم😭
-مبارک باشه بوسه های شبانت😘
+مبارک باشه سرمای تنم😞
-مبارک باشه گرمای تنش😊
+مبارک باشه مرگم در جوانی⚰
+مبارک باشه کابوس هایه شبانم😰
+مبارک باشه عشقم❤
-مبارک باشه عشقت💔
۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
شنبه, ۸ آبان ۱۳۹۵، ۰۹:۰۲ ب.ظ فازخونه

بسلامتی مادرم

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
شنبه, ۸ آبان ۱۳۹۵، ۰۷:۲۸ ب.ظ فازخونه

اروم بگیر دلم

😔😞😔😞😔😞😔😞

آرام بگیــر دلـــم ... !💔💓

میـــدانـم دلتنـگـش هستــی... 💔💓

میـــدانـم چقـدر غمگیـنـی...💔💓

میـــدانـم ایـن روزها در رویاهایـت...💔💓

در پـی اش هستــی....💔💓

امّـابـرایـش دلتنـگ نشـو ... !‌!!💔💓

پیگیـر نبـاش!!

آخرِ ایـن راه از همیـنجـا پیـداسـت!!💔💓

میتــرسـم رسـوای عـالــم شـوی ... !!!💔💓

مگـر نمیــدانـی بیــن شمـا دریـاهـا فاصلـه اسـت ... ؟💔💓

مگـر نمیـــدانـی فڪـر کـردن بـه ڪسـی ڪه بـه تـو فڪـر💔💓 نمیڪنـد

خیـانـت بـه جـوانیـت اسـت؟؟!؟💔💓

هـر چـه فڪـر میڪنـم بـایــد 'سڪــــوت' ڪنـی... 💔💓

شـایـد سهـم تـو از زنـدگی ....💔💓

همیـن..... 

دوسـت داشتـن یڪ طـرفـه باشـــد…!!!➴➴➴➴➴➴➴

ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ....💔💓


 ﻃﻌﻢ ِ ﺷﮑﺴﺖ ُ ﺣﺲ ﮐﺮﺩﻥ....!!!💔💓

ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺧﺘﻦ...!!💔💓

ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺴﺘﻦ...!!!💔💓


ﺍﯾﻨﺎ ﯾﺎﺩ ﻣﯿﮕﯿﺮﻥ💔💓

ﺑﻌﺪ ﻫﺮ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﮕﻦ :💔💓


" ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ....!!!"💔💓


ﻭ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺍﺯ ﯾﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ💔💓

 ﺩﯾﮕﻪ 

     ﻫﯿﭽﯽ

       "ﻣﻬﻢ" ﻧﯿﺴﺖ.....!!

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
شنبه, ۸ آبان ۱۳۹۵، ۰۲:۴۵ ب.ظ فازخونه

درد دل منو عشقم❤

+عِـشْـقَـم😔

+باهاتْ یِـہ دُنیأ حَـرْف دآرَم🙊

+یِـہ عْآلَـمـہ سُوأل دآرَم🙃

+عِـشْـقَـم بِـہِـم بِگْو اَسـیـرِ چیْش شُـدﮮ 😓

+اَز مَنْ خوشْـگِل تَـر بْـود?! 😶

+قَـدِش بُلَندْ بـود?! 🙀

+چِشآش رَنگـﮯ بْـود!? 😢

+اَخْـلْآقِـش بِـہـتَر بْـود?! 😥

+حَـرفآش قَـشـنْگ تَـر بْود?! 😰

+بـیـشْـتَر اَز مَـن دوسِـت دآړھ؟! 😣

+عِـشْـقَـم مَـن کـہ بِـہـتْ گُـفْتَم دِلَـم زود ﻣـﮯ شْـکَنــہ 🙍💔

+نَگْـفْـتَـم مُـوآظِـبـش بآش?! 😪

+ڊیْـڊﮯ شِـکَست😞

+تـیـکِـہ هآش دَسْـتَـمو ﻣـﮯ بُـرھ😿

+دَرْد ڊآڕه نَـبْـودَنِـت😖

+عِـشْـقَـم اوْن غَـریـبـِہ یِـہ روْز ﻣـﮯ رِھ🚶🏻

+اُونْ ڕۉڗ غُـصـہ نَـخوریـآ 🙁

+بَـرگَـرد مَـن کِـہ نَـمــردَم :)😔

۱ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
جمعه, ۷ آبان ۱۳۹۵، ۰۹:۴۳ ب.ظ فازخونه

دلنوشته بسلامتی

چـرا همیشـہ بہ سلامتے؟

ایندفعـہ توروح اونـایے

ڪہ آدمو وابستہ مےڪنن

بعد ول مےڪنن...!

۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
جمعه, ۷ آبان ۱۳۹۵، ۰۷:۰۶ ب.ظ فازخونه

ی سوال

۳ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
جمعه, ۷ آبان ۱۳۹۵، ۰۵:۴۱ ب.ظ فازخونه

بعد ی واقعه

یـِہ دَسـتـ بـِہ سـیـگـآر 

یـِہ دَسَـتـ بـِہ پَـنـجـَرھ 

یـِہ آهـِہ عَـمـیـقـ 

اَز تـَہ حَـنـجـَرھ😔 

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
جمعه, ۷ آبان ۱۳۹۵، ۰۳:۳۴ ب.ظ فازخونه

دانلود رمان بورسیه Pdf

ادامه مطلب ۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
جمعه, ۷ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۳۶ ب.ظ فازخونه

داستان غمگین گریه هر روز من

لباساشو پوشید و برای اخرین بارخودشو تو آیینه ی قدیه اتاقش برانداز کرد، ...

مثل همیشه زیبا شده بود!

ازخونه زد بیرون...

احساس میکرد به هوای آزاد نیاز داره...

هوا کمی سرد بود،...

آروم آروم قدم برمیداشت،

پاییز بود و هوا سخت دلگیر.

قطره های بارون بی مهابا روی صورتش می چکید.

به پاییز سال گذشته فکر میکرد...

چقدر دیدنی و زیبا بود!

تواین هوای دلگیرچقدر آروم بود 

و

بی هیچ ترسی صدای خِش خِشه برگ های پاییزی رو با هرقدمش به بازی میگرفت...

تویه رویاهاش غرق شده بود!

انگار پاییزِ سال گذشته اصلا پاییز نبود!!!

انگار پاییز سال گذشته کسی جای خالیه دست هاشو پرکرده بود و صادقانه قول ماندن داده بود...

با صدای رهگذری رشته افکارش پاره شد.

+خانم مگه نمیبینی؟

نگاهی اجمالی بهش انداخت و سرخورده به راهش ادامه داد و توی دلش می گفت:

آره یک سالی هست که دیگه نمیبینم...

نمیبینم که رفتی،..

ولی هنوز منتظرم!

اشک از چشم هاش جاری شد،

انگارتوی این هوای پاییزی خاطراتی رو گم کرده بود...

به راهش ادامه داد،...

چند قدم نگذشته بود که دوباره ایستاد و اینبار غمناک تر از قبل..

و با حسرت به نیمکتی که آن طرف تر بود خیره شد.

نیمکتی که پُر بود از خاطرات 

و

قول و قرار های آینده!!!

به اون روزها فکرکرد...

به روزهایی که اون نیمکت شاهد تمام عاشقانه هایش بود.

به روزهایی که روی اون نیمکت می نشستن و از اینده ای می گفتند که محال شد...

خدای من این شهر پر از منو خاطراتمه!!!

چه تلخ بود،...

ریزو درشت این شهر شاهد تنهاییش بودن و اگر چاره ای بود تا جان داشتند به حالش می گریستند.

فکر میکرد اگه قدمی دیگر برداره در تمام خاطرات این شهر گم میشه..

راستشواگه بخوای کمی میترسید!!!

از روی ناچاری سوار تاکسی ای شد.

اینبار فقط میخواست بره...

دیگه هوای آزادو نمیخواست...

دیگه این شهرو خاطراتشو نمیخواست...

ماشین راه افتاد....صدای احسان خواجه امیری این بار تو فضا پخش شد...

(بـعد تو هوای هرروزِ من غریبیه حاله پاییزو داره)

آخ لعنتی...

چقدر اون لحظه احساس کرد این شهر و آدماش نچسب ترین چیزِ ممکن اند.

انگار اون روز همه دست به دست هم دادن تا اونو از پا درارن.

حالش از تمام آدم ها بهم میخورد...

زد زیر گریه...

اینبار بدون هیچ ترسی به هق هق افتاد...

راننده با تعجب نگاهی بهش انداخت!

+خانم حالتون خوبه؟؟؟

چیزی برای گفتن نداشت...

ازش خواست تا ماشینو نگه داره.

با کوله باری از غم پیاده شد!

و این بار خودشو به دست این هوای دلگیر سپرد،...

آروم وقتی قدم برمیداشت زمزمه کرد...


 

گریه ی هر روز من از روی دیونگی نیست...

باشه بد بودم اما حقم این زندگی نیست...


۰ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
جمعه, ۷ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۵۷ ق.ظ فازخونه

حاجی بزن ب چاک

۰ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
جمعه, ۷ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۲۱ ق.ظ فازخونه

دلم...

دلم را تهدید کرده ام

که اگر یکبار دیگر بهانه ات را

گرفت میدهم دوباره بسوزانیش...

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
پنجشنبه, ۶ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۱۸ ب.ظ فازخونه

یادش بخیر...

🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍁


قدیما بیسکویتها هم با وفابودند

«مادر» !

اما الآن بیسکویتها هم بی وفاشدن 

«های بای»...!! نیومده میره؛ سلام خداحافظ؛

نمیدونم قد ما کوتاه بود یا قدیما برف بیشتر میومد!!

نمیدونم دل ما خوش بود یا قدیما بیشترخوش میگذشت!!

نمیدونم سلامتی بیشتر بود یا ما مریض نبودیم!!

نمیدونم ما بی نیاز بودیم یا توقع ها پایین بود!!

نمیدونم همه چی داشتیم یا چشم وهم چشمی نداشتیم!!

نمیدونم اون موقع ها حوصله داشتیم یا الان وقت نداریم!!

نمیدونم چی داشتیم چی نداشتیم ولی روزای خوبی داشتیم...

۲ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
پنجشنبه, ۶ آبان ۱۳۹۵، ۰۹:۰۹ ب.ظ فازخونه

تیغ روی دست

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
پنجشنبه, ۶ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۳۵ ق.ظ فازخونه

داستان کوتاه مامان بابا

مامان باباها هیچوقت نمیتونن بچه هاشون‌ رو درک‌ کنن:)

هیچوقت...

میدونی برای چی؟

برای این که اونا نسلشون با بچه هاشون فرق میکنه..

وقتی اونا همسنِ بچه هاشون بودن کجا دنیا انقدر بی رحم بود؟

کجا آدما انقد بد بودن؟

اونا یه زندگیه صاف و ساده و‌بی ریا داشتن...

نه‌ مثلِ بچه هاشون که از ده تا آدمای دور و برشون حداقل ۸ تاش فِیکن:)

اونا تهِ غصه شون نداشتنِ تلویزیون بود و یا شایدم پوشیدنِ لباسای کهنه ی خواهر و برادر بزرگ ترشون که حالا اندازه ی اونا بود و اونا دوسش نداشتن!

شایدم یه غصه های خیلی خیلی پیشِ پا افتاده تر...

اما الان دردای بچه هاشون چیه؟

دردای ماها چیه؟!

اونا هیچوقت نمیتونن درک کنن تو نوجوونی پیر شدن یعنی چی؟!

هیچوقت نمیتونن درک کنن غمایی که ماها داریم غصه هایی که ماها میخوریم...

میدونی هر چی زمان میگذره بچه هایی که به دنیا میان باهوش تر میشن،فهمشون از این دنیا بیشتر میشه!

اونا اون زمان شاید غصه زیاد داشتن ولی نمیفهمیدن!

ولی ماها میفهمیم دورو برمون چه خبره:)

و اونا شاید هیچ درکی از محیط اطرافشون نداشتن:)

واسه همینه اونا نمیتونن درک کنن چرا ماها هندزفری میکنیم گوشمون و با صدای بلند آهنگ‌ گوش میدیم و این کار برای اونا سرسام آور ترین کارِ دنیاس!نه؟اونا بدشون میاد ولی ماها آروم میشیم باهاش!

چون ماها وقتی این هندزفری رو میذاریم تو گوشمون شاید برای چند دقیقه دردامون فراموش شه!!!

شاید برای چند دقیقه از این دنیای بی رحمی که توشیم از این زندگیِ لجنی که توش دست و پا میزنیم دور شیم!

ماها از زندگی و بی رحمیاش پناه میبریم به آهنگ!:)

۱ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
چهارشنبه, ۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۲۶ ب.ظ فازخونه

دانلود فیلم عشق اول😪دریافت
مدت زمان: 54 ثانیه 
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
چهارشنبه, ۵ آبان ۱۳۹۵، ۰۷:۱۶ ب.ظ فازخونه

تازه فهمیدم ارامش تویی

۰ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
چهارشنبه, ۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۴۳ ب.ظ فازخونه
کانال تلگرام
آپارات
ارسال ایمیل
اینستاگرام
توییتر
فیس بوک