یه شب خیلی دلم هواشو کرده بود🌚❤️

اس داد : خیلی دوست دارم…!😍😍

تا اومدم بگم ما بیشتر دیدم فرستاده شرمنده اشتباه شد😞

◦◦●◉✿❈✾💛✾❈✿◉●◦◦