بـــــعضیااام فـڪر میڪنن بـا خیلـیـااام


خیـــلیااام فــڪر میــکنن بـــا بعضیـااام


قـــشــنگیـــش اینہ ڪہ مــن مــــونــــدم


 وتنهــاییــام💔